นโยบายการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๕๕๗ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘


 


   
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์ ผบก.ภ.จว.ลำพูน พ.ต.อ.นฤชิต เนียวกุล รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน
ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ลำพูน เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวบทปลงใจ กล่าวอุดมคติตำรวจ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมโครงการอ่านสารสันติภาพ และสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติสากล ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าที่ทำการ ภ.จว.ลำพูน
         

 

- โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

- การรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท (รป.ม.สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย รุ่นที่ ๒)

            

- ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย(แฟลต)และเรือนแถวชั้นประทวน-พลตำรวจ ภ.จว.ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เก่าทางราชการ
- ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เก่าทางราชการ (ตั้งแต่ 27 พ.ย.2558 ถึง 17 ธ.ค.2558)
- ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เก่าของทางราชการ

- ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เก่าของทางราชการ สภ.เมืองลำพูน (ตั้งแต่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙)  
- ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เก่าของทางราชการ (ตั้งแต่ 8-29 สิงหาคม 2559)


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เลขที่ 124 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทรศัพท์ 053-525570    โทรสาร 053-525571